Motorjournalisternes Klub Danmark (MKD) er stiftet i 1981 som en kollegial forening for journalister og andre, der på professionelt plan beskæftiger sig med journalistik omkring biler, lastvogne, motorcykler og vejbåren trafik i det hele taget.

MKD har cirka 40 medlemmer fordelt ved landets dag- og fagblade samt elektroniske medier og virker for at fremme medlemmernes adgang til information og inspiration.

Man kan ikke melde sig ind i MKD, men skal ansøge og findes værdig til optagelse. Blandt andet kræves, at motorjournalistik er et væsentligt arbejdsområde, og at han eller hun arbejder efter gængse journalistiske principper om uafhængighed.

MKD ledes af en bestyrelse, til hvilken der er valg hvert efterår. MKD har som hovedaktiviteter den årlige kåring af “Årets Bil i Danmark”, der foregår i det sene efterår, samt “Årets Varebil i Danmark”, der foregår i løbet af forårsmånederne.

Desuden står klubben lejlighedsvis bag aktuelle og faglige møder.